lek.
Axana Szlenk
radiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Poza Aurea Medical pracuje również w szpitalu CSK MSWiA przy ul. Wołoskiej oraz w NIO‑PIB przy ul. Wawelskiej w Warszawie wykonując i opisując badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii oraz radiologii klasycznej. Bierze udział w licznych kongresach i międzynarodowych szkoleniach ciągle poszerzając swoją wiedzą specjalistyczną. Włada biegle językiem angielskim oraz arabskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim i rosyjskim. W życiu prywatnym jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci.

Proponowani lekarze