dr n.med.
Beata Rebizant
ginekolog-położnik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – studia ukończyła w 2009 roku, otrzymała dyplom z wyróżnieniem. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. Następnie w roku 2021 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Perinatologii. Również w 2021 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Skuteczność techniczna i bezpieczeństwo kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u płodów” – praca została wyróżniona. Pracuje w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym im. Prof. Romualda Dębskiego w Szpitalu Bielańskim, w Warszawie. Adiunkt w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji, a także dla lekarzy specjalistów. Uczestniczy w wielu sympozjach, konferencjach i warsztatach. Jest autorką i współautorką prac naukowych i publikacji międzynarodowych. Szczególnie interesuje się patologią ciąży, jak również diagnostyką i terapią płodu. Posiada certyfikaty USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Fetal Medicine Foundation oraz IOTA. Zajmuje się wszystkimi metodami antykoncepcji.

Proponowani lekarze