lek.
Dominika Plucińska
radiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej odbyła w zakładzie diagnostyki radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, uzyskując tytuł specjalisty w 2019 r.
Od początku swojej pracy szczególnie interesuje się badaniami ultrasonograficznym a w szczególności diagnostyką chorób naczyń (usg Doppler).

Proponowani lekarze