lek.
Eliza Kobryń
ginekolog-położnik

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. Obecnie pracuje – odbywając szkolenie specjalizacyjne – w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy Pl. Starynkiewicza w Warszawie. 
Odbyła staże zagraniczne w Addrenbrooke’s Hospital w Cambrigde University (2015), Harris Birthright Research Centre, King’s College Hospital w Londynie (2016) oraz Hamamatsu University School of Medicine w Japonii (2019).
Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach i kongresach. Autor publikacji opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. 
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położnikow (PTGiP) oraz European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology (ENTOG) zrzeszającego młodych adeptów położnictwa i ginekologii w Europie.
Zna język angielski i francuski.

Proponowani lekarze

Call Now Button