dr n. med. i n. o .zdr.
Robert Brawura‑Biskupski‑Samaha
ginekolog

Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2008. Następnie rozpoczął specjalizację pod kierownictwem Profesora Romualda Dębskiego. Przez dwa lata pracował w Wielkiej Brytanii w King’s College Hospital w Londynie. Odbył szkolenie pod okiem Profesora Kyprosa Nicolaidesa, pioniera w dziedzinie perinatologii na świecie i uzyskał prestiżowy „Diploma in Fetal Medicine”. Po powrocie z Londynu nawiązał współpracę z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pod kierownictwem Profesora Mirosława Wielgosia ukończył w roku 2016 specjalizację z Położnictwa i Ginekologii. Następnie w roku 2019 zdobył drugą specjalizację w dziedzinie Perinatologii oraz obronił tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie medycyny. Doktor szkolił się w Anglii, Niemczech, Szwecji, Belgii oraz Brazylii w zakresie operacji wewnątrzmacicznych. Zdobył ogromne doświadczenie w zakresie diagnostyki i terapii płodu. Jest członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u płodu w Polsce. Wykonuje skomplikowane wewnątrzmaciczne operacje okluzji połączeń naczyniowych w ciążach powikłanych zespołem przetoczenia między bliźniętami (TTTS). Wykonuje również zabiegi biopsji kosmówki, amniopunkcji oraz kordocentezy. Posiada liczne certyfikaty ultrasonograficzne PTG oraz FMF, w tym echokardiografii płodowej. Jego zainteresowania medyczne oscylują głównie wokół zagadnień związanych z ciążami bliźniaczymi, ciążami powikłanymi zaburzeniem wzrastania, patologią ciąży, ultrasonografią i diagnostyką perinatalną oraz terapią płodu. Jest wykładowcą akademickim szkolącym studentów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy specjalistów. Posiada prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz Libanie. Włada biegle językiem angielskim oraz arabskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim i rosyjskim.

Proponowani lekarze